Acasa

Centru transfrontalier de pregătire în domeniul calității
Cross border Training Centre for Services in Quality (Q-TraCeS)

Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013
Axa prioritară: 3; Domeniul cheie de intervenție: 2
Cod proiect: 2(4i)-3.2-9 (MIS ETC Code: 368)

Beneficiar: MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
Parteneri: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND BUSINESS CENTER – VIDIN

Perioada de implementare: 11.07.2013-10.01.2015